Khởi tạo sản phẩm

HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO DANH MỤC VÀ SẢN PHẨM

Khởi tạo danh mục

Thêm - sửa - xóa, tạo danh mục các cấp 1, 2, 3, ... n
Clip hướng dẫn

Khởi tạo sản phẩm

Quản lý sản phẩm: thêm - sửa - xóa, đưa SP vào trong các danh mục
Clip hướng dẫn

Khởi tạo hãng sản xuất

Thêm - sửa - xóa các hãng sản xuất để thêm vào sản phẩm
Clip hướng dẫn

Quản lý bình luận

Chỉnh sửa bình luận của khách hàng sao cho phù hợp tiêu chí
Clip hướng dẫn

Quản lý tin tức

Thêm danh mục tin và bài viết như trang tin chuyên nghiệp
Clip hướng dẫn

Quản lý Đơn đặt hàng

Quản lý Đơn đặt hàng, các vấn đề về trả hàng, voucher ...
Clip hướng dẫn

QUẢN LÝ CHUNG

Quản lý thành viên, logo, favicon, cấu hình hình ảnh, ngôn ngữ, tiền tệ, thuế VAT, tình trạng kho hàng, trạng thái đặt hàng, ...
Clip hướng dẫn
Facebook chat